10.08.2022

Hindadele lisandub käibemaks 20%

  Hind km-ta al. 1.9.2022 al.1.1.2023

   Äriplaanid 

 Äriplaani koostamine 

 • Eesti turul tegutsevad ettevõtted
 • Eksportivad ettevõtted

 

al. 1350 eurot

al. 1700 eurot

   
  Finantsprognooside koostamine (rahavoogude, kasumiaruande, bilansi prognoos, tasuvusarvestus, tööjõukulude arvestus, põhivara arvestus, vajadusel muud arvestused, finantsprognooside kirjeldus) 
45 EUR/tund 
   
   Äriplaani koostamise nõustamine/juhendamine 45 EUR/tund    
   Finantseerimistaotluste koostamine  45 EUR/tund    

   Raamatupidamine 

   Raamatupidamisteenused 1,60 EUR/kanne 1,76 EUR/kanne  
   Raamatupidamisteenused FIE-dele ja MTÜ-dele  1,40-1,50 EUR/kanne 1,54-1,65 EUR/kanne  
   Merit Tarkvara AS-le vahendatav Merit Aktiva tasu 1,00 EUR kuus ettevõtte kohta   2,00 EUR kuus ettevõtte kohta
   Merit Tarkvara AS-le vahendatav Merit Palk tasu üle 2 töötajaga ettevõtetele 1,00 EUR kuus ettevõtte kohta   2,00 EUR kuus ettevõtte kohta
   Käibemaksu tagastustaotlus 3,00 EUR  3,30 EUR  
   Maksukohustuste kirjalik teatamine ettevõtjale      
   Raamatupidamine tunnihinnaga 32 EUR/tund 36 EUR/tund  
   Raamatupidamise ülevõtmisega seotud tööd 36 EUR/tund    
   Aastaaruanded E-Äriregistris:
 •   mikroettevõtte aruanne                                                                                            48 eurot
 •   väike- ja keskmise suurusega ettevõtte aruanne, kuni 15 lisa                                 130-180 eurot     
 •   väike- ja keskmise ettevõtte aruanne, kui eelneval aastal oli mikro-aruanne                +62 eurot *        
 •   ettevõtte aastaaruanne, üle 15 lisa                                                                      180-250 eurot
 •   MTÜ aastaaruanne, sõltuvalt mahust                                                                   alates 110 eurot
vaata, mida sisaldab aastaaruande koostamine 
  Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine  50 EUR    
  Statistikaaruanded, statistilised andmed TÖR-i, INF14, lähetusaruanded, aruandva isiku kuluaruanded 36 EUR/tund    
 • Täiendavad (s.t. lisaks lepingus kokkulepitud aruannetele ja igakuistele deklaratsioonidele) aruanded ja väljavõtted ettevõtjale, väljavõtted Maksu- ja Tolliametile, audiitoritele, pankadele, muudele finantseerijatele
 • Maksekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
 • Hüvitiste taotlused Sotsiaalkindlustusametile
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise taotluse koostamine
 • Lepingutega tutvumine tehingute korrektse kajastamise eesmärgil
 36 EUR/tund    
   Ärinõustamine kasumlikkuse saavutamiseks või kasumlikkuse tõstmiseks 50 EUR/tund    

   Konsultatsioonid ja lisateenused

 • Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonid
 • Raamatupidamise tugiisiku teenus (ettevõtja poolt sisestatud andmete kontroll, parandused, täiendused, maksude arvestus)
 36 EUR/tund    
 • Lepingute (töövõtu- ja käsunduslepingud, ostu-müügilepingud, laenulepingud, varade rendilepingud, varade tasuta kasutamise lepingud) koostamine
 • Äriregistri kandeavalduste koostamine. Dokumendid ja vastused Äriregistrile
 • Juhatuse ja osanike otsuste koostamine
 • Tasuvusarvestused, omahinna- ja hinnakalkulatsioonid, kulude ja tulude planeerimine
 • Ettevõtluskonsultatsioonid
 • Konsultatsioonid teemal FIE tegevuse jätkamine osaühingus
45 EUR/tund    

   Mitmeleheküljelised tabelfailid 

  FIE auto kasutamise, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestuse fail  16,00 EUR    
  Palga ja tööjõumaksude arvestuse fail (sobib FIE-le, OÜ-le, muule tööandjale)   20,00 EUR    
  FIE kassapõhise raamatupidamise fail  35,00 EUR    
  3 eelnimetatud FIE faili korraga tellimisel 56,00 EUR    

  OÜ raamatupidamisfaili koostamine iseseisvaks OÜ raamatupidamiseks (sisaldab: pearaamat, bilanss, kasumiaruanne, põhivara)

Sisaldab kontoplaani koostamist

al. 60 EUR    
  Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega  7,00 EUR    
  Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega, püsiklientidele  tasuta    

* Aastaaruandes esitatakse kahe majandusaasta andmed. Kui eelneva aasta aruanne oli mikro-aruanne, tuleb lõppenud aasta aruande teises veerus  kajastada ka eelneva aasta andmed vastavalt lõppenud aasta aruandeformaadile. 

Vaata ka Kassapõhise raamatupidamise tabelfailid FIEdele

   tel. +372 51 85 392, E-mail: info@arvestusabi.ee