Hindadele lisandub käibemaks 20%

  Hind km-ta

   Äriplaanid 

   Äriplaani koostamine 

Eesti turul tegutsevad ettevõtted

Eksportivad ettevõtted

 

alates 1200 eurot

alates 1600 eurot

  Finantsprognooside koostamine (rahavoogude prognoos, kasumiaruande prognoos, bilansi prognoos, tasuvusarvestus, tööjõukulude arvestus, põhivara arvestus, vajadusel muud arvestused, finantsprognooside kirjeldus)  sõltuvalt töö mahust,
 alates 36 EUR/tund 
   Äriplaani koostamise nõustamine ja juhendamine 36-50 EUR/tund
   Finantseerimistaotluste koostamine  36 EUR/tund

   Raamatupidamine 

   Raamatupidamisteenused * 1,60 EUR/kanne
   Raamatupidamisteenused mittekäibemaksukohustuslastele * 1,40-1,50 EUR/kanne
   Raamatupidamise ülevõtmisega seotud tööd, sõltuvalt töö mahust 28 eurot/tund
   Aastaaruanded E-Äriregistris:
 •   mikroettevõtte aruanne                                                                                            48 eurot
 •   väike- ja keskmise suurusega ettevõtte aruanne                                                         96 eurot
 •   ettevõtte aastaaruanne, 13-20 lisa                                                                        al.128 eurost
 •   ettevõtte aastaaruanne, 20-25 lisa                                                                     164-192 eurot
 •   MTÜ aastaaruanne, sõltuvalt mahust                                                               küsige pakkumist
vaata, mida sisaldab aastaaruande koostamine 
  Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine  40 EUR
  Statistikaameti aruanded, statistilised andmed TÖR-i, lähetusaruanded 28 EUR/tund

Täiendavad (s.t. lisaks igakuistele deklaratsioonidele ja kokkulepitud aruannetele) aruanded, väljavõtted, dokumendid ja vastused Äriregistrile, MTA-le, pankadele, muudele finantseerijatele, käibemaksukohustuslasena registreerimise taotluse koostamine

 32 EUR/tund
   Ärinõustamine kasumlikkuse saavutamiseks või kasumlikkuse tõstmiseks 50 EUR/tund
   Maksukonsultatsioonid raamatupidamise püsiklientidele 0-36 EUR/tund

   Konsultatsioonid 

 • Ettevõtluskonsultatsioonid
 • Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonid mitte-püsiklientidele
 • Äriregistri kandeavalduste ja nendega seotud dokumentide koostamine, juhatuse ja osanike otsuste koostamine
 • Raamatupidamise tugiisiku teenus, sh. ettevõtja poolt sisestatud andmete kontroll, parandused, täiendused, maksude arvestus
 • Lepingute (sh. töölepingud, töövõtu- ja käsunduslepingud, ostu-müügilepingud, laenulepingud, vara rendilepingud, vara tasuta kasutamise lepingud) koostamine
 • Tasuvusarvestused, omahinna- ja hinnakalkulatsioonid, kulude ja tulude planeerimine
 36 EUR/tund
 Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonid alustavale (kuni 6 kuud) ettevõtjale 28 EUR/tund
 Konsultatsioonid teemal FIE tegevuse jätkamine osaühingus 36 EUR/tund
 Osaühingu asutamisdokumentide koostamine (kallim hind kehtib, kui tuleb koostada ka mitterahalise sissemakse dokumendid)  36-56 EUR

   Mitmeleheküljelised tabelfailid 

  FIE auto kasutamise, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestuse fail  16,00 EUR
  Palga ja tööjõumaksude arvestuse fail (sobib FIE-le, OÜ-le, muule tööandjale)   20,00 EUR
  FIE kassapõhise raamatupidamise fail  35,00 EUR
  3 eelnimetatud FIE faili korraga tellimisel 56,00 EUR
  OÜ raamatupidamisfaili koostamine iseseisvaks OÜ raamatupidamiseks (sisaldab: pearaamat, bilanss, kasumiaruanne, põhivara)  18 EUR/tund
   (3-5 tundi)
  Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega  6,40 EUR
  Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega, püsiklientidele  tasuta


*Väga väikese raamatupidamise mahu korral arve igal 2., 3. või 4. kuul

Kliendi juurde sõidu korral lisandub transpordi maksumus 0,30 EUR/km

Vaata ka Kassapõhise raamatupidamise tabelfailid FIEdele

   Küsi individuaalset hinnapakkumist:  tel. +372 51 85 392, E-mail: info@arvestusabi.ee