06.10.2018 -
Osaühingute ja MTÜ aastaaruanded.

Koostame osaühingute ja MTÜ-de (spordiklubid, korteriühistud, aiandus- jm. ühistud) aastaaruandeid:
*  oma püsiklientidele
*  ettevõtetele, kes on oma majandusaasta raamatupidamise ise teinud, kuid kellel aastaaruande koostamiseks vajalikke teadmisi napib. Enamasti on tehtud raamatupidamine tarvis üle vaadata.
*  ettevõtetele, kel majandusaasta raamatupidamine veel tegemata. Sel juhul teeme kõigepealt igakuise raamatupidamise, seejärel ka aastaaruande.

01.01.2016 ja hiljem alanud majandusaastate kohta on võimalik koostada kas mikroettevõtte, väikeettevõtte või keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne.

Aastaaruannete hinnad hinnakirjas

Aastaaruandeid tehtud viimastel aastatel