Õppekavad.
Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus.
Neid koolitusi on võimalik lektoritöödena tellida info@arvestusabi.ee, tel. 51 85 392

Uus õppekava "Osaühingute maksustamine. Maksuvabad piirmäärad" - vt. lingil

"Osaühingu raamatupidamine ja maksud"
"FIE kassapõhine raamatupidamine ja maksud"
"FIE tegevuse jätkamine osaühingu vormis"

Õppekavades sisalduvad teemad:
1. Osaühingu raamatupidamine ja maksud:
* Raamatupidamise käivitamine ettevõttes.
* Tekkepõhise 2-kordse kirjendamise printsiibid.
* Mis on bilanss ja mis selles kirjas on? Põhivara ja käibevara.Kohustused ja omakapital.
* Kasumiaruanne.
* Praktiline töö: Majandustehingute kajastamine raamatupidamises. Bilansi ja kasumiaruande koostamine ja lugemine
* Kuidas mõjutavad erinevad majandustoimingud aruandeid?
* Tööjõumaksud.
* Käibemaks. Kas hakata käibemaksukohustuslaseks?
* Maksumäärad
* E-maksuamet
* Sõiduauto kasutamine ettevõttes – millised on variandid?
* Ettevõtte tulumaks.
* Mis on erisoodustused ja kuidas neid maksustatakse?
* Kingitused, annetused, vastuvõtukulud ja nende maksuvabad piirmäärad.
* Lähetuskulude maksuvaba hüvitamine. 
* Millega tuleb arvestada, tehes tehinguid seotud isikutega.
Õppekava maht: 12 akad.tundi, auditoorne 
2. FIE kassapõhine raamatupidamine ja maksud:
* Nõuded kassapõhisele raamatupidamisele
* Ettevõtluse tulud
* Ettevõtluse kulud
* FIE maksustamine
* FIE tulumaks
* FIE sotsiaalmaks
* FIE kui tööandja maksud
* Käibemaksukohuslus ja käibemaks
* FIE tegevuse peatamine
* Vorm E täitmine
* mida tohib ettevõtluse kuludesse kanda ja mida mitte,
* millal ja milliseid makse tuleb maksta ja kuidas nende suurusi arvutada,
* mida teha, kui FIE saab kindlustushüvitisi,
* kuidas kajastada FIE laene ja liisinguid,
* kuidas kasutada FIE erikontot,
* kuidas arvestada ettevõtluse tarbel kasutatava isikliku sõiduauto kulusid,
* kas tööriided on ettevõtluse kulud,
* kuidas näeks välja mugavalt sisseseatud kassapõhine raamatupidamine.
Õppekava maht: 4 akad.tundi, auditoorne 

3. FIE tegevuse jätkamine osaühingu vormis:
* Mida tuleks teada, kui FIE tegevust planeeritakse jätkata osaühingus. Maksustamisohud.
* Mitterahaline sissemakse osaühingusse. FIE vara müük osaühingule?
* Osaühing kui ettevõtlusvorm
* Osaühingu asutamine. Elektrooniline asutamine       
     * Osaühingu ärinime valik. Litsentsimisele kuuluvad tegevusalad
* FIE tegevuse lõpetamine: Maksud. Viimane deklaratsioon. FIE erikonto
* Osaühingu raamatupidamise tekkepõhine printsiip ja kahekordse kirjendamise printsiip
* Osaühingu maksud: Tööjõumaksud ja kinnipidamised töötasudelt
* Deklaratsioonide tähtajad ja E-maksuamet
* Sõiduauto kasutamine osaühingus. Kingitused, annetused. Vastuvõtukulud. Lähetuskulud.
* Kas hakata käibemaksukohustuslaseks? Käibemaksukohuslus ja käibemaks. 
* Osaühingu jaotatava kasumi maksustamine
Õppekava maht: 4 akad.tundi, auditoorne