FIE 2024.a. raamatupidamisfailid on valminud

FIE vajadustele vastavad kassapõhise raamatupidamise tabelfailid

Kassapõhise raamatupidamise fail sisaldab:
• Ettevõtlusseadustele vastavat raamatupidamisarvestust tulu- ja kululiikide lõikes
• Aasta kokkuvõttena valmisandmeid vormi E täitmiseks
• Meeldetuletusi FIE maksude õigeaegseks tasumiseks
• Kassapõhist käibemaksuarvestust
• Ettevõtluse kulude, tulude ja kasumi graafilist esitust kuude lõikes
• FIE sotsiaalmaksu arvestust, tulumaksu arvestust ja järgneva aasta avansilise tulumaksu suuruse arvestust.

Lisadena:
 Auto kasutamine, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestus. 12 lehekülge failis, iga kuu jaoks üks.
 Töötasude ja tööjõukulude arvestus palgatööjõu kasutajale, ülikiirelt töötav.  Palgafailis arvutakse maksuvaba tulu suurus, kõik tööjõumaksud, netopalk, tööjõukulud kokku. Failis on 13 lehekülge, jaanuarist detsembrini + kõigi töötajate aastakokkuvõte.

HINNAD:

  • Kassapõhine raamatupidamine  35 eurot
  • Auto kasutamine, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestus 16 eurot
  • Palga ja tööjõukulude arvestus 20 eurot
  • Kassapõhine raamatupidamine koos mõlema lisaga 56 eurot

Lisandub käibemaks 22%.
Hinna sees failid ja lihtne juhend koos soovitustega arvutikasutajale.
Failid ja juhend saadetakse tellija E-mailile.
Väike investeering annab kindlustunde!

Tabelite vaateid on võimalik näha kodulehel ja kohapeal.
tel. +372 51 85 392, info@arvestusabi.ee

Telli tabelid siit

Kommentaarid kasutajatelt: 

– Suurimad tänud! Ei tea, mis ma ilma nendeta teinud oleksin. 
– Töö lausa lendab. 
– Need on mind väga palju aidanud. Suur tänu! 
– Suur tänu heade abimeeste eest!

2024.aastal: 

  • Pensionikindlustuse 2.samba maksumääraks on kas 0% või 2% sõltuvalt isikust.
  • Minimaalse sotsiaalmaksu aluseks olev kuumäär on 725 eurot. FIE avansilise sotsiaalmaksu suurus on 717,75 eurot kvartalis. FIE saab oma sotsiaalmaksu miinimumkohustust vähendada proportsionaalselt oma töövõimetuspäevade arvuga.
  • FIE ei pea maksma avansilist tulumaksu, kui tema ühe kvartali makse suurus ei ületa 300 eurot.
  • Lisatud on uued kululiigid, mida FIE saab alates kuludesse arvestada, sh. maksuvabade reklaamkingituste kulu, terviseedenduse kulud, välisriigis ettevõtlusega tegeledes tehtud dokumentaalselt tõendatud isikliku toitlustamise kulud, vastuvõtukulud kuni 32 euro ulatuses kalendrikuu kohta.
  • Lisatud on põhjalikud selgitused tulude ja kulude kohta ning viited alates 01.01.2024 kehtivatele Tulumaksuseaduse ja Sotsiaalmaksuseaduse punktidele.