Koolitusasutus

Õppekorralduse alused

Arvestusabi OÜ alustas koolitustegevust 2004.aastal.
Õppekorraldust reguleerivad Täiskasvanute koolituse seadus, Täienduskoolituse standard ning neid selgitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalid.

Õppekavade eesmärk

Õppekavade eesmärgiks on koolitusel osalejate teadmiste ja oskuste arendamine.

Õppetöö toimub Arvestusabi OÜ õppekavade alusel.
Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus.
Iga õppepäeva pikkus on olenevalt õppekavast 4-8 tundi.
Õppetöö toimub Tallinnas, Vesivärava tn. 42 renditavas koolitusruumis või Eesti konverentsikeskuste koolituseks sobivates ruumides.
Õppetöös kasutatakse dataprojektorit, arvutit, vastavalt vajadusele muid kaasaegseid koolitusvahendeid, pabertahvlit või tahvlit.
Õppematerjalid on koostatud vastavalt koolitusel käsitletavale seadusandlusele.

Õppetööle vastuvõtmise ja õppe lõpetamise kord

Koolitusel osalejaks registreeritakse osaleja registreerumissoovi alusel.
Koolitusele registreeritakse kodulehe www.arvestusabi.ee kaudu, www.rmp.ee koolituskalendri kaudu, otsepostitusega saadud viite kaudu, e-posti teel või telefoni teel. Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks käesolevate koolitusele registreerumise tingimustega. Pärast koolitusele registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus osavõtja e-posti aadressile.
Õppetasu suurus teatatakse iga koolituse reklaami koosseisus. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, toitlustust. Arvestusabi OÜ on käibemaksukohuslane, koolituse hindadele lisandub käibemaks 20%. käibemaks. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel, üldjuhul pangaülekandega. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval.

Kool loetakse lõpetanuks pärast vastava õppekava täitmist, kui õpilane on osa võtnud vähemalt 90% kursuse mahust.
Õpilastele väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend (koolitusel omandatud teadmiste mittekontrollimisel) või tunnistus (koolitusel omandatud teadmiste kontrollimisel).

Väljaarvamise kord

Koolituselt väljaarvamine toimub osavõtja soovil ja sellest tuleb teatada kirjalikult.

Õppetasu tagastamine

Enne koolituse algust koolitusest loobumise korral tagastatakse osavõtjale osavõtja poolt makstud õppetasu, millest on maha arvestatud 10% koolituse maksumusest Arvestusabi OÜ poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimiskulud, jaotusmaterjalide ettevalmistamine, materjalikulu, tasutud toitlustuskulu).

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Iga koolituse eel kontrollitakse koolitusel käsitletava materjali vastavus seadusandlusele.
Arvestusabi OÜ teostab koolituse kvaliteedi ja klienditagasiside analüüsi kirjalike tagasiside ankeetide põhjal. Tagasiside ankeedi täitmine on vabatahtlik.