Hinnad

Hindadele lisandub käibemaks 22%

Sõidukulu kliendi juurde ja tagasi 0,3 €/kilomeeter

Äriplaanid

Äriplaani koostamine
Eesti turul tegutsevad ettevõtted al. 1350 €
Eksportivad ettevõtted al. 1700 €
Finantsprognooside koostamine (rahavoogude, kasumiaruande, bilansi prognoos, tasuvusarvestus, tööjõukulude arvestus, põhivara arvestus, vajadusel muud arvestused, finantsprognooside kirjeldus) 45 €/tund
Äriplaani koostamise nõustamine/juhendamine, äriplaani täiendamine 45 €/tund
Finantseerimistaotluste koostamine 45 €/tund

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenused 1,76 €/kanne
Raamatupidamisteenused FIE-dele ja MTÜ-dele 1,54-1,65 €/kanne
Merit Tarkvara AS-le vahendatav Merit Aktiva tasu
 2 € kuus ettevõtte kohta
Merit Tarkvara AS-le vahendatav Merit Palk tasu üle 2 töötajaga ettevõtetele
 2 € kuus ettevõtte kohta
Käibemaksu tagastustaotlus 3,30 €
Meeldetuletuste saatmine (dokumentide esitamisega hilinemisel, arve tasumisega hilinemisel) 1 kande hind
Raamatupidamine tunnihinnaga.

Müügiarvete koostamise juhendamine. Müügiartiklite ja tulukontode lisamine.

36 €/tund
Raamatupidamise käivitamine. Raamatupidamise ülevõtmisega seotud tööd. Raamatupidamise üleandmisega seotud tööd. 36 €/tund

Aastaaruanded E-Äriregistris:

mikroettevõtte aruanne 48,00 €
väike- ja keskmise suurusega ettevõtte aruanne, kuni 15 lisa 140-180 €
väike- ja keskmise ettevõtte aruanne, kui eelneval aastal oli mikro-aruanne +62,00 €
ettevõtte aastaaruanne, üle 15 lisa 180-250 €
MTÜ aastaaruanne, sõltuvalt mahust al. 110 €
vaata, mida sisaldab aastaaruande koostamine
Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine 48,00 €
Statistikaaruanded, andmete sisestamine Töötajate Registrisse, töötajate isikuandmete sisestamine palgaprogrammi, INF14, lähetusaruanded, aruandva isiku kuluaruanded 36 €/tund
Täiendavad (s.t. lisaks lepingus kokkulepitud aruannetele ja igakuistele deklaratsioonidele) aruanded ja väljavõtted ettevõtjale, väljavõtted Maksu- ja Tolliametile, audiitoritele, pankadele, muudele finantseerijatele
36 €/tund
Maksekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
Hüvitiste taotlused Sotsiaalkindlustusametile. Haiguslehtede kinnitamine eesti.ee-s
Käibemaksukohustuslasena registreerimise taotluse koostamine
Lepingutega tutvumine tehingute korrektse kajastamise eesmärgil
Ärinõustamine kasumlikkuse saavutamiseks või kasumlikkuse tõstmiseks 50 €/tund

Konsultatsioonid ja lisateenused

Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonid, individuaalõpe, juhendamine
36 €/tund
Raamatupidamise tugiisiku teenus (ettevõtja poolt sisestatud andmete kontroll, parandused, täiendused, maksude arvestus)
Lepingute (töövõtu- ja käsunduslepingud, ostu-müügilepingud, laenulepingud, varade rendilepingud, varade tasuta kasutamise lepingud) koostamine
45 €/tund
Juhatuse ja osanike otsuste koostamine
Äriregistri kandeavalduste koostamine. Dokumendid ja vastused Äriregistrile. Äriregistri toimingute juhendamine.
Tasuvusarvestused, omahinna- ja hinnakalkulatsioonid, kulude ja tulude planeerimine
Osakapitali ja omakapitali teema konsultatsioonid. Muud ettevõtluskonsultatsioonid.
Konsultatsioonid teemal FIE tegevuse jätkamine osaühingus

Mitmeleheküljelised tabelfailid

FIE auto kasutamise, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestuse fail 18,00 €
Palga ja tööjõumaksude arvestuse fail (sobib ka OÜ-le) 21,00 €
FIE kassapõhise raamatupidamise fail 36,00 €
3 eelnimetatud FIE faili korraga tellimisel 60,00 €
OÜ raamatupidamisfaili koostamine iseseisvaks OÜ raamatupidamiseks (sisaldab: pearaamat, bilanss, kasumiaruanne, põhivara), al. 64 €
Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega 7,00 €
Sõidupäevik osaühingule, 12 töölehega, püsiklientidele tasuta

* Aastaaruandes esitatakse kahe majandusaasta andmed. Kui eelneva aasta aruanne oli mikro-aruanne, tuleb lõppenud aasta aruande teises veerus  kajastada ka eelneva aasta andmed vastavalt lõppenud aasta aruandeformaadile.

Vaata ka Kassapõhise raamatupidamise tabelfailid FIEdele

   tel. +372 51 85 392, E-mail: info@arvestusabi.ee