Äriplaanid

Äriplaan koostatakse äritegevuse planeerimiseks, ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse väljaselgitamiseks ja tagamiseks. Äriplaan võib sõltuvalt eesmärkidest ja ettevõtte tegevusalast ülesehituselt mõnevõrra varieeruda, kuid koosneb enamasti järgnevatest osadest:

• Kokkuvõte äriplaanist
• Ettevõtte üldandmed ja senine tegevus
• Ettevõtte juhtkond ja personal. Tööjõukulud
• Ettevõtte tegevuskava
• Asukoht. Tegevuskoht
• Tooted ja teenused. Hinnad
• Turg
• Konkurents
• Koostöö
• Turundus ja reklaam
• Investeeringud ja finantseerimine
• Finantsprognoosid
• Riskid ja nende maandamine. SWOT
• Äriplaani lisad

Vajadus äriplaani järele tekib alustaval ettevõttel tavaliselt seoses stardiabi- või laenuvajadusega. Tegelikult on äriplaan vajalik eelkõige ettevõtjale endale. Kui läbi mõelda ja lahti kirjutada äriidee teostamise kõik aspektid ning mängida arvutuste abil läbi finantsiline külg, on selge, kas, kuidas ja millises järjekorras tuleks oma ideed realiseerida.

Käesoleval ajal finantseerivad pangad ja ettevõtlustoetuste andjad ainult väga põhjalikult läbi mõeldud realistlikke äriplaane.

Allikas: Riin Pajula, Arvestusabi OÜ

tel. 51 85 392, E-mail: info@arvestusabi.ee