FIE autokulud

FIE sõiduautokulude fail ettevõtlussõitude proportsiooni arvestusega.

Sisendkäibemaks arvestatakse vastavalt Käibemaksuseadusele.

Sisestada on vaja punased andmed. Järjepidevalt kehtivad andmed võetakse automaatselt eelnevast kuust. Failis on 12 töölehte.

Jaanuarikuu näidisvaade: