Teenuste omahind

Millest koosneb teenuste omahind?

Nagu igal kaubal ja teenusel on konsultatsiooni- ja raamatupidamisteenustel omahind. Omahind koosneb:

* palgakuludest (ca 50% teenuse käibemaksuta maksumusest),
* tööjõumaksudest (sotsiaalmaks ja töötuskindl.maks kokku on 33,8% brutopalkade summast),
* puhkusetasudest ja puhkusetasude tööjõumaksudest, tööandja kanda olevatest töövõimetushüvitistest,
* sideteenuste (telefon, internet) kuludest,
* kontori üüri- ja kommunaalkuludest,
* töötajate erialaste täiendkoolituste kuludest (ajakulu ja rahaline kulu),
* põhivarade amortisatsioonist,
* raamatupidamistarkvara litsentsitasudest,
* IT-teenuste kuludest, kodulehe ja E-posti majutuse kuludest,
* kontoritarvete ja varukoopiate salvestamise vahendite ostukuludest,
* muudest ettevõtte tegevuskuludest (panga- ja postiteenused, riigilõivud jm.)

Kuidas kasvab raamatupidamistarkvara litsentsitasu:

Seisuga 04.07.2022 oleme ületanud 2021.aasta taseme. 1918 : 7 x 12 = 3288 ehk kui oleks võimalik seniste hindadega jätkata, maksaksime kogu 2022.aasta eest 3288 eurot litsentsitasusid.

Litsentsitasud tõusevad taas hüppeliselt 1.okt.2022. Uute hindadega jätkates hakkame igakuiselt maksma 148 eurot lisaks. Seega kujuneb 2022.aasta litsentsitasude kuluks ca 3732 eurot.

2023.aasta litsentsitasude kuluks kujuneks ca 408 eurot kuus, 4896 eurot aastas. Kui klientide ja töötajate arv suureneb, siis veelgi rohkem.

Miks täiendkoolituste kulu? Väljavõte Raamatupidaja kutse-eetika koodeksist (kinnitatud ERK nõukoja otsusega): 

– Raamatupidaja peab kutsealast tegevust teostama kompetentselt ja hoolikalt ning tal on pidev kohustus hoida oma kutsealased teadmised ja oskused nõutaval tasemel.

– Erialase kompetentsuse säilitamine nõuab pidevat teadlikkust raamatupidamise eriala arengust, siseriiklike ja rahvusvaheliste raamatupidamisalaste ja muude oluliste regulatsioonide ning aruandluse põhimõtete ja nõuete tundmist.