Laenud ja toetused

Miks kasutada äriplaani koostamisel konsultandi abi?

  • Finantseerimist  reguleerivad määrused on pikad ja keerukad, finantseerimise tingimused  sisaldavad reeglina palju erinevaid nüansse, milles esmakordselt  taotlejal on raske ning ajamahukas orienteeruda. Mitmete aastate vältel  samas valdkonnas tegutsenud konsultantidel on taotlustingimustest, vajalikest taotluse lisadest jms. oluliselt parem ülevaade ning taotlemispraktika.
  • Pädevad  konsultandid on teadlikud äriplaanide hindamiskriteeriumitest ning oskavad äriplaanis esile tuua Teie jaoks parimad asjaolud.
  • Finantseerimiseelarved on piiratud ning paratamatult tuleb hindajatel teha valik parimatest parimate kasuks. Hulk stardiabitaotlustest jääb rahuldamata, kuna teiste taotlejate projektid on tugevamad.
  • Aeg, mille te kulutate äriplaani koostamisele, tuleb Teie enda põhitegevuse arvelt. Kalkuleeerige, kumb ajakulutus on Teie jaoks hinnalisem.
  • Konsultandi abiga koostatud äriplaan kuulub pärast teenuste eest tasumist Teile – see jääb Teie edasiseks töövahendiks, mis võimaldab planeerimistegevust jätkata, muuta algandmeid ja läbi mängida erinevaid stsenaariume, samuti võrrelda planeeritud ja tegelikke tulemusi.
  • Sama äriplaani abil saate vajadusel taotleda mitut finantseeringut: laen, liising, starditoetus, muud toetused.Juhul, kui Teil endal on juba osa äriplaanist koostatud, on võimalik lasta konsultandil sõnalist osa täiendada-parandada ning koostada näiteks ainult finantsprognoosid. Kindlasti loote endale seeläbi konkurentsieelise võrreldes taotlejatega, kes professionaalset abi ei kasuta.

Negatiivse finantseerimisotsuse korral on võimalik taotlus uuesti esitada, kuid kaotate seeläbi aega.

Arvestusabi OÜ poolt koostatud äriplaanide nimekirjaga saate tutvuda siit.