Koolituste tagasiside

4.12.2016 Osaühingute maksustamine. Maksuvabad piirmäärad 2016-2017 tagasiside:

– Hinnang koolitusele 7-palli süsteemis, kõikide ankeetide aritm.keskmine: 7,05  (!)
– Üksmeelne hinnag teemadele: Kõik teemad olid vajalikud.

Kommentaarid: 

– Kõik sobis nii ajaliselt kui küsimused-vastused
– Arusaadav ja loogiliselt edastatud.
– Olen koolitusega väga rahul.
– Oli väga hea, otsene kontakt on alati kordades parem kui kuskilt lugeda seaduste kohta.
– Väga hea lektor, kõik keeruline seletati lahti lihtsalt.
– Väga hea & ladusa seletuste ja selgitustega koolitaja, kaasahaarav ja emotsionaalne. Super!

Osaühingute raamatupidamis- ja maksukoolituse tagasiside

Toimumisaeg: 21.aprill 2009, 8 t.
Osalejaid: 56
Korraldaja: Tallinna Ettevõtlusamet
Lektor ja koolitusmaterjalid: Riin Pajula, Arvestusabi OÜ

Tagasiside ankeetidest edastas kokkuvõtte Tallinna Ettevõtlusamet:

– Väga asjalik ja konkreetne koolitus
– Kogu päev oli väga huvitav
– Väga huvitav ja sisutihe seminar
– Väga asjalik koolitus, keskenduti täpselt vajalikule
– Väga asjalik koolitus, sain palju uut teada.
– Meeldis lektori mõnus huumor
– Väga hea lektor! Esinemisoskusele hindeks 10! (hinnata tuli 7-palli süsteemis)
– Väga hea ja praktiline esitlus ning selgitamine. Kergesti jälgitav, vaimukas
– Kuna varasem kokkupuude raamatupidamisega puudub, siis oli koolitusest väga palju abi
– Kui lektor on oma teema osas väga tugev, siis võib juhtuda, et mõnest tema jaoks pisinüansist libisetakse üle, aga Riin Pajula oli väga abivalmis ja pöördus alati kannatlikult tagasi mõne pisiasja juurde, mis kellelegi  selgusetuks jäi
– Lektor rääkis lihtsalt ja arusaadavalt, selgitas teemat põhjalikult ning suutis asjast mitteteadvatele inimestele asja väga hästi selgitada.
– Väga heade teadmiste ja esinemisoskusega koolitaja.
– Ma ei olnud üldse valmis selleks, et päev otsa raamatupidamist võib olla nii huvitav ja mööduda nii kiiresti. Aitäh!
– Ei ole nii heal koolitusel käinudki, kus lektor valdab vabalt materjali, teab, mida räägib, ootab vajadusel õpilasi järele ning selgitab uuesti.
– Meeldis, et lektor ei kasutanud spetsiifilisi erialaseid väljendeid, vaid rääkis lihtsalt. See omakorda tagas parema selguse asjas ja kaasamõtlemise
– Väga eluline lähenemine, hea teemakäsitlus ja küsimustele vastamine
– Praktiline ülesande lahendamine oli väga hea
– Materjal oli kõik väga hea ja kasulik.
– Väga selge ja arusaadav koolitus

14.-15.oktoobri koolituse tagasiside: 

– Väga informatiivne koolitus alustavale ettevõtjale, kes soovib luua OÜ. Lektor on super. Väga positiivne kogemus. Oma ettevõtte loomiseks väga sobiv koolitus. Lektor rääkis rahulikult ja seletas kõik teemad arusaadavalt. Lektor tegi lihtsate näidete abil asjad selgeks.
– Lektor on täiesti tasemel. Valdab teemasid, millest räägib. Oskab lihtsalt ja arusaadavalt oma teadmisi teistega jagada.
– Sain hulga vajalikke teadmisi, mida koheselt saan hakata kasutama.
– Head näited/seletused, hea “nii-nagu-asi-on” lähenemine.
– Minimaalse ajaga maksimaalne tulemus. Väga ülevaatlik ja konkreetne.
– Koolitaja on ilmselgelt oma teemas väga pädev.
– Tänu koolitusele hakkas raamatupidamine väga meeldima ja huvitama. Koolitus oli asjalik ja mõnus.
– Õppejõud väga kompetentne ja meeldiv inimene.
– Tuhat tänu väga hea koolituse eest! Tänu sellele tunnen ennast palju kindlamana ja saan juba aru ka  raamatupidamise põhitõdedest.