Aastaaruanded

Mida sisaldab aastaaruande koostamine:

 • Kõikide saldode põhjalik kontroll (sh. kõik käibevarad, põhivara, kohustised), vajadusel saldovõrdlused
 • Inventuuride läbiviimise nõustamine, vajadusel inventuuriaktide põhjade, lugemislehtede, mahakandmisaktide koostamine
 • Omakapitali nõuetele vastavuse kontroll, ettevõtete nõustamine omakapitali taastamiseks

Aastaaruande koostamise etapid:

 1. raamatupidamise aastaaruande koostamine
 2. tegevusaruande koostamine
 3. majandusaasta aruande heakskiitmine
 4. (audiitorkontroll)
 5. kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse koostamine
 6. majandusaasta aruande esitamine

Koostame osaühingute aastaaruandeid:

 • oma püsiklientidele
 • ettevõtetele, kes on oma majandusaasta raamatupidamise ise teinud, kuid kellel aastaaruande koostamiseks vajalikke teadmisi napib. Enamasti on tehtud raamatupidamine tarvis üle vaadata.
 • ettevõtetele, kel majandusaasta raamatupidamine veel tegemata. Sel juhul peame enne tegema igakuise raamatupidamise.
 • Vastavalt Raamatupidamise seaduse § 3 p.14-16  koostame mikroettevõtte, väikeettevõtte või keskmise suurusega ettevõtte aastaaruande.

Arvestusabi OÜ poolt koostatud aastaaruannete arv viimastel aastatel.                    2024.aastal oleme 30.aprilliks koostanud juba 132 aastaaruannet.