KUI VAJATE MAJANDUSAASTA ARUANNET…

KUI VAJATE MAJANDUSAASTA ARUANNET…

VÕTKE ÜHENDUST  tel. 51 85 392, info@arvestusabi.ee

Koostame: 

  • osaühingute aastaaruandeid
  • MTÜ-de (spordiklubid, korteriühistud, aiandusühistud) aastaaruandeid
  • FIE vorm E

*  oma püsiklientidele
*  ettevõtetele, kes on oma majandusaasta raamatupidamise ise teinud, kuid kellel aastaaruande koostamiseks vajalikke oskusi napib. Enamasti on tehtud raamatupidamine tarvis üle vaadata.
*  ettevõtetele, kel majandusaasta raamatupidamine veel tegemata. Sel juhul teeme kõigepealt igakuise raamatupidamise, seejärel ka aastaaruande.

01.01.2016 ja hiljem alanud majandusaastate kohta on võimalik koostada kas mikroettevõtte, väikeettevõtte või keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne.

2022.aastal koostasime 183 aastaaruannet. 

ANDKE JULGESTI TEADA, KUI TEIL ON AASTAARUANNET TARVIS!

 

Aastaaruannete hinnad hinnakirjas

Aastaaruandeid tehtud viimastel aastatel