Kuidas kajastada ettemaksude arvel toimunud FIE maksude tasumist?

Kuidas kajastada ettemaksude arvel toimunud FIE maksude tasumist?

Vormil E ja raamatupidamisfailis kajastatakse ettemaksude arvel tasutuks loetud FIE maksud järgnevalt. 

Kui käibemaksu ettemaksu arvel:

a) on loetud tasutuks FIE käesoleva aasta sotsiaal- või tulumaksu, siis kajastatakse käibemaksutagastus kui tulu 

 Sotsiaalmaksu ega tulumaksu tasumist vormil E ei kajastata.
Oma tarbeks, et saada ülevaade jooksva aasta eest tasutud sotsiaal- ja tulumaksust, kajastage käibemaksu ettemaksu arvel jooksva aasta eest tasutud sotsiaalmaks või tulumaks raamatupidamisfaili jooksva aasta sotsiaalmaksu või jooksva aasta tulumaksu veerus.
Eelneva aasta eest juurde makstavat sotsiaal- ja tulumaksu ei kajastata.

b) on loetud tasutud käibemaks: sama liiki kohustuse tasaarvestamisel kantakse summa nii tulusse kui kulusse (Vorm E selgitus)

c) on loetud tasutuks FIE maamaks või raskeveokimaks, siis kajastatakse käibemaksutagastus kui tulu  ning maamaksu või raskeveokimaksu kulu 

d) on loetud tasutud töötajate tööjõumaksud, siis kajastatakse käibemaksutagastus kui tulu, kinnipeetud maksud kui osa brutopalgast,  sotsiaalmaks ja tööandja makstav töötuskindlustusmaks kui kulud