Mida sisaldab aastaaruande koostamine:

 • Kõikide saldode põhjalik kontroll (sh. kõik käibevarad, põhivara, kohustised), vajadusel saldovõrdlused
 • Inventuuride läbiviimise nõustamine, vajadusel inventuuriaktide põhjade, lugemislehtede, mahakandmisaktide näidiste koostamine/saatmine; vajadusel mahakandmisaktide koostamine
 • Omakapitali nõuetele vastavuse kontroll, ettevõtete nõustamine omakapitali suurendamiseks

Aastaaruande koostamise etapid:

 1. raamatupidamise aastaaruande koostamine
 2. tegevusaruande koostamine
 3. majandusaasta aruande heakskiitmine
 4. (audiitorkontroll)
 5. kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse koostamine
 6. majandusaasta aruande esitamine 

Koostame osaühingute aastaaruandeid:

 • oma püsiklientidele
 • ettevõtetele, kes on oma majandusaasta raamatupidamise ise teinud, kuid kellel aastaaruande koostamiseks vajalikke teadmisi napib. Enamasti on tehtud raamatupidamine tarvis üle vaadata.
 • ettevõtetele, kel majandusaasta raamatupidamine veel tegemata. Sel juhul peame enne tegema igakuise raamatupidamise.
 • 01.01.2016 ja hiljem alanud majandusaastate kohta on võimalik koostada kas mikroettevõtte, väikeettevõtte või keskmise suurusega ettevõtte aastaaruanne.

Arvestusabi OÜ poolt koostatud aastaaruannete arv viimastel aastatel: AA GRAAFIK 2020.png

* 2010.aastal 44 aastaaruannet
* 2011.aastal 52 aastaaruannet
* 2012.aastal 60 aastaaruannet
* 2013.aastal 71 aastaaruannet
* 2014.aastal 75 aastaaruannet
* 2015.aastal 85 aastaaruannet
* 2016.aastal 93 aastaaruannet
* 2017.aastal 100 aastaaruannet
* 2018. ja 2019 aastal 126 aastaaruannet 

* 2020.aastal 146 aastaaruannet. 

2021.aastal koostame ca 150 aastaaruannet.

  

Aastaaruannete hinnad