• Sorteerib ja järjestab klientettevõttelt paberil saadud raamatupidamise algdokumendid.
 • Prindib välja kliendi poolt elektrooniliselt saadetud raamatupidamise algdokumendid. Kontrollib vajadusel uute EL ostjate VATnumbrite kehtivuse.
 • Teeb algdokumentide alusel kanded raamatupidamisregistritesse. 
 • Küsib kliendilt vajalikku lisainfot tehingute kohta, eesmärgiga tagada tehingute õige kajastamine raamatupidamises. Vajalik võib olla lepingutega tutvumine.
 • Kannab raamatupidamisse kõik, mida kajastab pangaväljavõte.
 • Arvestab töötasudelt tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, pensionikindlustusmaksed, kinnipeetav tulumaks
 • Arvestab töötajate puhkuserahad/puhkusehüvitised, haigushüvitised, lõpparved.
 • Kirjutab igale algdokumendile raamatupidamiskirjendi numbri – see nõue tuleneb Raamatupidamise seadusest.
 • Paneb dokumendid kausta. Ja hoiab kindlas kohas :)
 • Täidab enne maksutähtaega maksudeklaratsioonid (TSD, KMD, vajadusel VD ja INF-deklaratsioonid) E-maksuametis
 • Kannab raamatupidamisse e-maksuameti andmete alusel EMTA poolt tasutuks loetud maksud.     
 • Kontrollib kontode saldod.
 • Saadab kliendile bilansi, kasumiaruande, maksukohustused, ülevaate tasumata arvetest ja laekumata arvetest. Muu info vastavalt vajadusele ja kliendi soovile.
 • Saadab vajadusel kliendile meeldetuletusi.
 • Teeb raamatupidamisregistritest elektroonilised koopiad, et registrid oleksid dubleeritud. Registrite säilitamiskohustus on 7 aastat + käesolev aasta.
 • Koostab majandusaasta aruande. 

Mida veel?

 • Kuna seadusandlus ja juhendmaterjalid muutuvad, peab raamatupidaja end kursis hoidma õigusaktide ja juhendmaterjalide muudatustega. 
 • Kõige olulisemateks õigusaktideks on Raamatupidamise seadus, Tulumaksuseadus, Sotsiaalmaksuseadus, Käibemaksuseadus, Maksukorralduse Seadus, Äriseadustik, muud teemakohased seadused ja määrused, mis on seotud maksuteemadega, Raamatupidamise Toimkonna juhendid jm. erialased materjalid.
 • Enesetäiendamise allikateks on õigusaktid, erialased väljaanded, koolitused ja internet. Ja muidugi omavaheline kogemuste vahetamine. Kogemused tulevad ainult aastatega. Mida rohkem erinevaid kliente, seda rohkem kogemusi tavaliselt :)
 • Hea raamatupidaja-konsultant vastab kliendi maksundus- ja finantsarvestusteemalistele küsimustele. Ükski küsimus ei ole jäänud vastuseta.
 • Hea raamatupidaja pühendab oma aega ka sellele, et kliendile tema aruandeid vajadusel selgitada. 
 • Saadame ka omal algatusel TASUTA olulist infot, mida klientettevõtted teadma peaksid.
 • Vajadusel aitame koostada mõne lihtsama lepingu (lepingute koostamine ei sisaldu raamatupidamisteenuse hinnas).
 • Tööõiguse valdkond jääb enamasti raamatupidaja pädevusest juba mõnevõrra kõrvale. Kuna kvaliteedi tagab spetsialiseerumine, suuname teid tööõigusalaste dokumentide koostamise soovi korral või tööõigusalaste probleemide korral oma koostööpartneri, vastava ala spetsialisti poole.
 • Kliendid kiidavad :) Vähemalt need, kes seda kõike hinnata oskavad.