• Süstematiseerib klientettevõttelt saadud raamatupidamise algdokumendid.
 • Kontrollib vajadusel uute EL ostjate VATnumbrite kehtivuse.
 • Teeb algdokumentide alusel kanded raamatupidamisregistritesse. 
 • Küsib kliendilt vajalikku lisainfot tehingute kohta, eesmärgiga tagada tehingute õige kajastamine raamatupidamises. Kui tehingud on seotud lepingutega (laenu- ja liisinglepingud, rendilepingud, vara tasu eest ja tasuta kasutamise lepingud jm.), on vajalik lepingute läbilugemine ja täielik mõistmine.
 • Kajastab raamatupidamises kõik raha liikumised, mida kajastab pangaväljavõte.
 • Kajastab raamatupidamises sularahas teostatud arveldused.
 • Esitab töötajate ja lepingute andmed MTA Töötajate Registrisse.
 • Arvestab töötasud ja tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, pensionikindlustusmaksed, kinnipeetav tulumaks)
 • Arvestab töötajate puhkuserahad/puhkusehüvitised, haigushüvitised, lõpparved.
 • Märgib igale algdokumendile raamatupidamiskirjendi numbri – see nõue tuleneb Raamatupidamise seadusest.
 • Hoiustab dokumendid elektrooniliselt (või paberil).
 • Täidab enne maksutähtaega maksudeklaratsioonid (TSD, KMD, vajadusel VD ja INF-deklaratsioonid) E-maksuametis. Teatab ettevõtjale maksusummad ja -tähtajad.
 • Kannab raamatupidamisse e-maksuameti andmete alusel EMTA poolt tasutuks loetud maksud vastavalt maksuliikidele.
 • Kontrollib kontode saldod.
 • Saadab kliendile detailse bilansi, detailse kasumiaruande, ülevaate tasumata arvetest ja laekumata arvetest. Muu info vastavalt vajadusele ja kliendi soovile.
 • Saadab vajadusel kliendile meeldetuletusi.
 • Teeb raamatupidamisregistritest elektroonilised koopiad, et registrid oleksid dubleeritud. Registrite säilitamiskohustus on 7 aastat + käesolev aasta.
 • Kui algdokumente säilitatakse elektrooniliselt, teeb koopiad elektrooniliselt.
 • Koostab majandusaasta aruande. 

Mida veel?

 • Kuna seadusandlus ja juhendmaterjalid muutuvad, peab raamatupidaja end järjepidevalt kursis hoidma õigusaktide ja juhendmaterjalide muudatustega. Eesti seadusandlus muutub väga sageli.
 • Kõige olulisemateks õigusaktideks on Raamatupidamise seadus, Tulumaksuseadus, Sotsiaalmaksuseadus, Käibemaksuseadus, Maksukorralduse Seadus, Äriseadustik, muud teemakohased seadused ja määrused, mis on seotud maksuteemadega, Raamatupidamise Toimkonna juhendid jm. erialased materjalid.
 • Enesetäiendamise allikateks on õigusaktid, iganädalaselt meile saabuvad erialased infokirjad, erialased väljaanded, koolitused ja internet. Ja muidugi omavaheline kogemuste vahetamine. Kogemused tulevad ainult aastatega. Mida rohkem erinevaid kliente, seda rohkem kogemusi tavaliselt.
 • Hea raamatupidaja-konsultant vastab kliendi maksundus- ja finantsarvestusteemalistele küsimustele. Ükski küsimus ei ole jäänud vastuseta.
 • Saadame ka omal algatusel olulist infot, mida klientettevõtted teadma peaksid. Lisatasuta.
 • Vajadusel aitame koostada lihtsamaid lepinguid: vara tasuta kasutamise lepingud, rendilepingud, töölepingud, laenulepingud. Lepingute koostamine ei sisaldu raamatupidamisteenuse hinnas. Samuti on võimalik koostada lähetusotsuseid ja -aruandeid, juhatuse ja osanike otsuseid, põhikirja muudatusi, abistada Äriregistri muutmiskannete tegemisel.
 • Tööõiguse valdkond jääb enamasti raamatupidaja pädevusest juba mõnevõrra kõrvale. Kuna kvaliteedi tagab spetsialiseerumine, suuname teid keerukamate tööõigusalaste dokumentide koostamise soovi korral või tööõigusalaste probleemide korral oma koostööpartneri, vastava ala spetsialisti poole.
 • Kliendid kiidavad :) Vähemalt need, kes seda kõike hinnata oskavad.